Preventief beleid sportorganisaties

Preventief beleid sportorganisaties

Als moderne sportvereniging wil ook HATAC een veilige omgeving creëren voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking. Op dit gedeelte van de website geven wij in een tweetal documenten weer hoe HATAC dit beleid geborgd heeft.

Gedragsregels

Onder deze link vindt u de gedragsregels waar iedereen binnen HATAC zich aan houdt.
De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten.

Binnen HATAC is Joke Maatman als VCP aangesteld.

Zij stelt zichzelf hieronder voor en geeft een korte beschrijving van de te volgen procedure.

 

Ik, Joke, ben al 34 jaar lid van HATAC en nog steeds spelend lid. In het verleden heb ik als bestuurslid jarenlang de jeugdzaken en later de technische zaken/toernooien behartigd.

Als VCP ben ik er voor alle leden of ouders van jeugdleden die te maken krijgen met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Ander ongewenst gedrag kan zijn: agressie, pesten, discriminatie, e.d. Alles wat ervoor zorgt dat jij niet meer in een veilige omgeving van je sport kunt genieten. Hierover wil je mogelijk met iemand spreken. Een dergelijk gesprek zal in vertrouwen plaatsvinden.

In dit gesprek kan je in vertrouwen je verhaal vertellen. Er worden mogelijke doorverwijzingen en de verdere te volgen procedure besproken.

Mocht je onverhoopt in de situatie komen dat je mij in vertrouwen wilt spreken dan kan je mij via mijn mobiele nummer bereiken.

Tel.: 06-81991453.

Wat is seksuele intimidatie?

Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol eraf gaat. Als je wordt lastiggevallen bijvoorbeeld. Als iemand steeds opmerkingen maakt waarvan je baalt. Grappen over je lijf. Of als iemand aan je zit, terwijl je dat niet wilt. Dat soort aandacht noemen we seksuele intimidatie. Het mag niet. Waarom niet? Omdat jij het niet wilt! Het moet wél leuk blijven!

Die grens kan voor iedereen anders liggen, maar onthoud; jij bepaalt, dus twijfel nooit aan jezelf. Ook niet wanneer degene “het niet zo bedoelde” of zegt dat je, je “niet zo moet aanstellen”.

Het is belangrijk dat je iets doet met wat er is gebeurd. Houd het niet voor jezelf. Niet jij, maar de dader moet zich schamen.

 

Uiteraard mag je mij ook op de vereniging aanspreken, maar ik kan mij voorstellen dat, in deze situatie, die omgeving niet vertrouwelijk of veilig genoeg voor je is.

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie HATAC

NTTB Gedragsregels voor sportbegeleiders