Eerste open middag bij HATAC

De eerste instuifmiddag voor de jeugd op Koningsdag georganiseerd door de
tafeltennisclub HATAC is een succes geworden.
 
Onder leiding van trainer Philip Bertram is er 2 uur serieus geoefend, onder
meer met behulp van de nieuwe speelrobot.
 
De volgende middag is woensdag 4 mei van 15-17 uur, locatie St.Bonifatiusschool aan de Lijsterstraat.
Fanatieke jeugd samen met onze trainer op de eerste open middag van 27 april.