De geschiedenis van HATAC

Wist u dat de HAaksbergse TAfeltennis Club vroeger helemaal geen HATAC heette? Zo weten veel mensen niet hoe onze vereniging is ontstaan. Daarom hieronder het verhaal van onze vereniging.

Het begin: KLM

Op een avond in augustus wandelen vier jongelui over het Kempke. Zij hebben de jaarvergadering van H.T.T.C. bijgewoond en keren huiswaarts. Enige Kempkenaren zitten buiten te genieten van de prachtige
avond. Het is bijna bladstil. Aan de hemel flonkeren duizenden sterren. Een vleermuis fladdert om een lantaarnpaal. Het viertal echter merkt niets van dat alles. Het heeft het te druk met het inventariseren van de
gebeurtenissen op de vergadering, vooral de twee jongemannen. Zij waren misschien bereid geweest het rommelige verloop van de vergadering door de vingers te zien, ware het niet dat een kasverschil, de zoveelste
slordigheid, de druppel werd die de emmer deed overlopen. ”Wat een janboel!” oordeelt de ene ten slotte. “We kunnen het zelf veel beter!” vonnist de ander.

Deze woorden hebben grote gevolgen. We besluiten meneer Horn (technisch directeur van de KLM Kledingbedrijven EHCO N.V.) de volgende dag te vragen, of ze van de tafels in de kantine gebruik mogen
maken. De geestdriftige jongemannen steken de beide jongedames aan. Ze willen graag lid van de nieuwe vereniging worden. Niet lang daarna, op 5 september, wordt de t.t.v. KLM officieel opgericht.

De vier rebelse HTTC’ers die over het Kempke wandelden en daar de grondslag legden voor onze vereniging, waren Truus ter Huurne, Willemien Slotman, Johan Schulte en Henny Temmink.
Maandagavond, 5 september 1966: de elf in de kantine van KLM Kledingbedrijven EHCO N.V. richten de tafeltennisvereniging KLM op.
“De heer” H. Temmink, “de heer” J. Schulte en “mejuffrouw” M. Nijhof zullen de vereniging voorlopig besturen.

De contributie bedraagt f 1,–/maand.

In het eerste gedeelte van het seizoen nemen er drie teams aan de competitie deel. Ze beginnen helemaal onderaan, in de vierde (toen de laagste) klas van de Afdeling Twente van de NTTB.
De kleuren van de club worden donkerblauw (voor het shirt) en grijs (voor de broek resp. rok). De kantine van KLM Kledingbedrijven EHCO N.V. wordt “het tehuis” van de kersverse vereniging.

Het eerste toernooi om het kampioenschap van de vereniging wordt gehouden. De eerste die als kampioen van
de vereniging wordt gehuldigd, is Johan Schulte.