Preventief beleid sportorganisaties

Preventief beleid sportorganisaties

Als moderne sportvereniging wil ook HATAC een veilige omgeving creëren voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking. Op dit gedeelte van de website geven wij in een tweetal documenten weer hoe HATAC dit beleid geborgd heeft.

Gedragsregels

In de gedragsregels, vind u de regels waar iedereen binnen HATAC zich aan houdt.
De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten.

Binnen HATAC is Joke Maatman als VCP aangesteld.

Zij stelt zichzelf hieronder voor en geeft een korte beschrijving van de te volgen procedure.

Ik ben Joke Maatman. Al sinds vele jaren ben ik (spelend)lid van HATAC. Tevens heb ik in het verleden als bestuurslid de jeugdzaken en later technische zaken/toernooi organisatie behartigt. In mijn werkzame periode heb ik in de zorgsector gewerkt. Meer specifiek in de medische beeldvorming. Tegenwoordig geniet ik van mijn vrije tijd.

Als VCP ben ik er voor alle leden of ouders van jeugdleden die te maken krijgen met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Ander ongewenst gedrag kan zijn: agressie, pesten, discriminatie, e.d. Alles wat ervoor zorgt dat jij niet meer in een veilige omgeving van je sport kunt genieten. Hierover wil je mogelijk met iemand spreken. Een dergelijk gesprek zal in vertrouwen plaatsvinden.

In dit gesprek kan je in vertrouwen je verhaal vertellen. Er worden mogelijke doorverwijzingen en de verdere te volgen procedure besproken.

Mocht je onverhoopt in de situatie komen dat je mij in vertrouwen wilt spreken dan kan je mij via mijn mobiele nummer bereiken.

Tel.: 06-81991453.

Lijkt je dit niet vertrouwd genoeg, dan zijn er hieronder nog enkele onafhankelijke mogelijkheden om je verhaal kwijt te kunnen:
VCP NTTB
Centrum Veilige sport
Speak up
Fier chat

Wat is seksuele intimidatie? Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol eraf gaat. Als je wordt lastiggevallen bijvoorbeeld. Als iemand steeds opmerkingen maakt waarvan je baalt. Grappen over je lijf. Of als iemand aan je zit, terwijl je dat niet wilt. Dat soort aandacht noemen we seksuele intimidatie. Het mag niet. Waarom niet? Omdat jij het niet wilt! Het moet wél leuk blijven! Die grens kan voor iedereen anders liggen, maar onthoud; jij bepaalt, dus twijfel nooit aan jezelf. Ook niet wanneer degene “het niet zo bedoelde” of zegt dat je, je “niet zo moet aanstellen”. Het is belangrijk dat je iets doet met wat er is gebeurd. Houd het niet voor jezelf. Niet jij, maar de dader moet zich schamen.

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie HATAC

NTTB Gedragsregels voor sportbegeleiders