Gedragscode HATAC

Onze gedragscode bestaat uit 3 belangrijke pijlers zodat onze vereniging een veilige en sportieve plek is voor iedereen:

Respect

We laten ieder in zijn of haar waarde.

Veilig

We zorgen ervoor dat iedereen kan genieten van een plezierig en veilig verenigingsklimaat.

Sportiviteit

Sportiviteit en loyaliteit naar elkaar en onze gasten.

Hoe zorgen wij ervoor dat we dit waarborgen?

Tafeltennisvereniging HATAC is een veilige, sportieve en gezellige omgeving voor alle leden, coaches, begeleiders, vrijwilligers en gasten.
Om dit te kunnen waarborgen hebben wij het volgende met elkaar afgesproken:

We hebben respect voor elkaar en accepteren de ander zoals hij/zij is.

 • Iedereen bepaalt zijn/haar eigen grenzen en wij respecteren dat
 • We gaan als gelijken met elkaar om. Ongeacht sekse, afkomst, geaardheid, religie of leeftijd
 • We zitten niet aan andermans eigendommen
 • Wij gedragen ons als goede buren. Dit laten wij blijken door geen overlast te bezorgen. Na 22.00 uur maken wij buiten geen lawaai meer
 • We vertonen geen pest- en ander ongewenst gedrag, zowel verbaal, fysiek en via sociale media. Zo nodig spreken we elkaar hierop aan
 • We laten iedereen in zijn/haar waarde
 • We fotograferen en filmen niet in de kleedkamers

Met elkaar zorgen we voor een plezierig en veilig verenigingsklimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn.

 • We gaan voorzichtig om met verenigingsmaterialen
 • Iedereen zorgt ervoor dat niemand alleen het gebouw moet afsluiten
 • Iedereen is matig in het gebruik van alcohol en tabak
 • Tijdens jeugdactiviteiten wordt geen alcohol geschonken
 • We nemen geen glaswerk en serviesgoed mee in de sportzaal, dranken zijn alleen toegestaan in plastic glazen of flessen

We tonen loyaliteit en sportiviteit naar elkaar en onze gasten.

 • We zijn een halfuur voor de wedstrijd aanwezig
 • We ontvangen onze gasten en wijzen hen binnen onze accommodatie de weg
 • We zetten de tafels gezamenlijk op
 • We ruimen de tafels pas op nadat alle wedstrijden zijn gespeeld
 • We zijn als teamgenoten bij elkaars wedstrijden aanwezig. We steunen en stimuleren elkaar
 • We laten de kleedkamers en de zaal opgeruimd achter
 • We letten erop dat ons taalgebruik en volume niet hinderlijk zijn voor andere spelers
 • We zorgen dat er minimaal een halfuur voor de jeugdwedstrijden een zaalwacht aanwezig is
 • We gedragen ons als gast bij uitwedstrijden

Iedereen houdt zich aan deze regels, herinnert zo nodig anderen eraan en spreekt een ander hierop aan. Een open gesprek over de regels is altijd mogelijk, want “de regels zijn duidelijk, de grenzen niet”.